GOD & DE MENS -

WAARHEID & DWALING – Enter site!

Deze site weerlegt een studie over het ware Christendom. Hiermee bedoelt men de ware leer en de mysteries van Christus. Dat de bijbel niet alles openbaart is duidelijk. Het nieuwe testament onthult immers niet alle uitspraken en daden van Christus. Hiervoor moeten we zoeken in de verborgen heilige schriften, de zogenaamde verloren of verborgen rollen met name de Qum'ran en Nag Hammadi rollen. Maar om te beginnen wordt eerst de bijbel onder de loep genomen en daarna vergeleken met de teksten uit de rollen.

Enter website: GODendeMENS

lijst apocriefen & geheime schriften: surf hier !

Volgorde der Rijken en Hemelen.

GRUWEL der VERWOESTING & de ISLAM AntiChrist: DOWNLOAD GRATIS: E-BOOK of koop paperback zonder winst op LuLu.com. Previeuw hier!

FREE E-BOOK ENGLISH VERSION: THE ISLAMIC ANTICHRISTDeze Content heeft een Adobe Flash Player versie 8.0.0 of hoger nodig. Verkrijg FlashApocriefen-geheime boeken-verbannen evangeliën-analyses van verzen en teksten uit de bijbel ---> surf hier!

Meer info op mijn website: http://tnc272.wix.com/godendemens

ONLINE BIBLE: STATENVERTALING

WILLIBRORD BIJBELVERTALING

LINKS: TIJDLIJN VAN DE BIJBEL. :

SCHEPPERenZOON.NL

OVER JEZUS

Enter site: http://tnc272.wix.com/godendemensContact: tnc@webinfolinks.be – 2014